معرفی بازارچه سرو بلند شیراز - جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

این مرکز خرید واقع در شهرک میرمهنا، فازA – کوچه سرو ۸ احداث و در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری رسیده است این مرکز با ۲۳ غرفه فعال در خدمت مراجعه کنندگان محترم می باشد.

ابراهیم ثقفی

مدیر بازار و عضو

احمد اوجی

عضو

مهرنوش زندی

عضو

 

شماره تماس

آدرس ایمیل