این مرکز خرید واقع در شهرک میرمهنا، فازA – کوچه سرو ۸ احداث و در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری رسیده است این مرکز با ۲۳ غرفه فعال در خدمت مراجعه کنندگان محترم می باشد.

مدیر بازار و عضو

عضو

عضو

 

شماره تماس

آدرس ایمیل

تمامی حقوق این سامانه برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.