فينال جام مرواريد برگزار شد

🔹كافى شاپ ماها جام قهرمانى را دريافت كرد🔹

🔻ساعت ١٤/٣٠ روز جمعه ( ٩٧/١٢/٣ ) ديدار رده بندى مسابقات فوتسال بازاربزرگ مرواريد ، بين تيمهاى بازارچه تيسفون و بازارچه پاسارگاد انجام كه در پايان ، بازارچه تيسفون با نتيجه پرگل ٧ بر ٤ ، بازارچه پاسارگاد را مغلوب خود ساخته و مقام سوم اين دوره از مسابقات را بدست آورد .

🔻ساعت ١٥/٣٠ نيز دو تيم كافى شاپ ماها و ادارى بازار ، فينال مسابقات را برگزار نمودند .

نيمه اول اين ديدار ٣ گل رد و بدل شد كه سهم كافى شاپ ٢ گل و سهم ادارى بازار ١ گل بود .

نيمه دوم بازى هيجان و سرعت بيشترى داشت و ٦ بار دروازه دو تيم باز شد كه در اين نيمه نيز سهم كافى شاپ ٤ گل و سهم ادارى بازار ٢ گل بود و در پايان مسابقه ، كافى شاپ موفق شد با نتيجه ٦ بر ٣ بازى را برده و جام قهرمانى را بدست آورد .

پس از پايان بازى فينال ، جناب آقاى ارسلان قربانى عضو هيئت مديره جامعه بازاريان كه طى سالها فعاليت در برگزارى مسابقات مختلف ورزشى و سوابق درخشان در هيئت هاى ورزشى ، خدمات ارزنده اى به ورزش كيش داشته اند ، از برگزاركنندگان اين تورنمت و ورزشكاران شركت كننده تشكر نموده و  اظهار اميدوارى كردند كه اين اتفاق خوب به ساير مراكز تجارى نيز تسرى يابد

وى اظهار داشتند بزودى مسابقات مشابهى با محوريت جامعه بين تمامى بازارهاى تجارى و خدماتى برگزار خواهد شد .

همچنين جناب آقاى سادات نجفى از طرف هيئت مديره محترم جامعه بازاريان مبلغ قابل توجهى را بعنوان جايزه در  نظر گرفتند ، كه مقرر شد به تيمهاى اول تا سوم اهداء گردد .

🔻 سپس بمنظور قدردانى از همكارى و زحمات داوران محترم ، لوح تقدير و هدايايى به هر كدام تقديم گرديد.

🔻در ادامه ، كاپ مقام اول تا سوم بترتيب به تيمهاى كافى شاپ ماها ، ادارى بازار و بازارچه تيسفون تعلق گرفت و طى مراسمى با حضور مدعوين محترم به سرپرستان هر تيم اهداء گرديد .

تمامى بازيكنان تيمهاى اول تا چهارم علاوه بر مدال ، تقدير نامه و احكام انفرادى و همچنين جوايزى را كه از سوى هيئت مديره بازار تدارك ديده شده بود را از دست مسئولين محترم جامعه بازاريان و بازرگانان كيش ( حاضر در مراسم ) دريافت نمودند .

🔻 لوح تقدير و جايزه اخلاق اين دوره از مسابقات ، به آقاى نيما اكبرى بازيكن تيم بازارچه پرسپوليس تعلق يافت .

🔻جاى دارد از جناب آقاى سادات نجفى مدير عامل محترم جامعه بازاريان و همچنين از جناب آقاى ارسلان قربانى عضو محترم هيئت مديره جامعه بازاريان كه با حضور خود در محل برگزارى مسابقات ، موجب دلگرمى برگزار كنندگان مسابقات و بازيكنان تيمهاى شركت كننده گرديده و نسبت به اهداى كاپ ، مدال و جوايز به تيمها اقدام نمودند تشكر و قدردانى گردد .

🔻 مسئوليت داورى اين دوره از مسابقات بعهده جناب آقاى على اسدى پويا و همكاران گرامى ايشان جناب آقاى افشين موسوى ، جناب آقاى عليرضا توحيدى ، جناب آقاى حسين عباسى و جناب آقاى مهدى محتشم بود كه قضاوت دقيق اين عزيزان ،  موجب گرديد ،   نظم و عدالت ورزشى بر كليه مسابقات حاكم گردد.لذا از يكايك داوران محترم ،  تشكر و قدردانى ميگردد .

🔻همچنين از كسبه محترم بازار ، جناب آقاى حاج عباس افشون ، جناب آقاى جواد بداغى ، جناب آقاى پيمان جاهدى ، جناب آقاى فرهاد پورصيادى ، جناب آقاى امير فتحى ، جناب آقاى محمد عباسى و ….. كه طى مدت برگزارى مسابقات نهايت همكارى و تلاش خود را در جهت هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات معمول داشتند ، تشكر و قدردانى ميگردد .