جلسه اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان و دیگر صاحب‌نظران بخش خصوصی با کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و پروژه پنجره واحد شورایعالی مناطق آزاد کشور