جلسه کارگروه تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی جامعه بازاریان با حضور مدیر محترم غذا و دارو