جلسه هیئت مدیره جامعه با حضور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان