جلسه مشترک مدیران بازارهای کیش

موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت: 

  • ارائه گزارش اقدامات مرتبط با ایام نوروز
  • ارائه گزارش اقدامات مرتبط با کمک به هموطنان سیل زده
  • بررسی و تحلیل شرایط پیش رو
  • تقدیر از جناب آقای کیوان رنجبر مدیر محترم بازار پردیس 2