جلسه با برگزارکنندگان نمایشگاه طلا و جواهر کیش دوم مرداد ماه 1397