ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

جزیره کیش مناطق آزاد اصلی کشور است که با ثبت شرکت در این منطقه می توان از مزایای گوناگونی بسته به نوع فعالیت بهره مند شد ، منطقه آزادی با بیشترین میزان تبادلات مالی و حضور سرمایه گذاران خارجی

شرکتهای ثبت شده در منطقه آزاد کیش مجاز به انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی از جمله فعالیتهای بازرگانی ، سرمایه گذاری ، عمرانی ، خدماتی ، مشاوره ای گردشگری و… در حوزه منطقه و سایر نقاط داخل و خارج از کشور می باشند

 ثبت شرکت در کیش از مزایای زیادی برخوردار می باشد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود

• معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی

• مالکیت خارجی %۱۰۰

• حمایت از سرمایه گذاری خارجی

• معافیت گمرگی

• ورود و خروج بدون ویزا برای اتباع خارجی که شرکت ثبت کرده اند .

شرط برخورداری از ۲۰ سال معافیت مالیاتی مشروط به فعالیت در محدوده منطقه آزاد و اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد می باشد .

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش به شرح ذیل میباشد؛

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

۲- دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باشد.

۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت

(در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود.)

۶- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد.)

۷- فتوکپی مجوز فعالیت فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد. (پیش از ارائه کلیه مدارک مبنی بر دریافت حق شارژ)

۸- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

۱- دو نسخه اظهار نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

۳- دو نسخه صورت‌جلسه مجمع موسسین که به امضاء کلیه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.

۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.

۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود.)

۶- گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.

۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.

۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.

۹- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

۱۰- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت

تذکر مهم: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت اداره ثبت شرکتهای کیش در مورد نام شرکت اخذ شود. توصیه می شود مدارک ارائه شده تایپ شود ، چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.