بازارها به عنوان نهادهای شهری و اجتماعی، همواره نمایشگر همبستگی و یکپارچگی مردم بوده اند و یکی از نهاد های تضمین کننده فعالیت های مشترک المنافع محسوب میگردیده اند.

جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در راستای همبستگی، افزایش دانش تخصصی و مهارت فنی اعضا و ارتقای سطح تجارب و توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر، در سال ۱۳۸۰ تاسیس و برای دستیابی به اهداف فوق، با برگزاری جلسات مستمر با مدیران و اعضای هیئت مدیره بازارها و برخورداری از هم اندیشی و هم افزایی در قالب کمیسیون های تخصصی و بهره گیری از علم و تکنولوژی روز دنیا, آغازگر گامی نوین در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جزیره زیبای کیش گردید.

جزیره کیش به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایران، سالانه پذیرای یک و نیم میلیون گردشگر بوده و بازارها به عنوان یکی از جاذبه های توریستی، سهم بزرگی را در جذب گردشگران ایفا میکنند.

جامعه بازاریان هم اکنون، با دارا بودن ۳۲ بازار تجاری و خدماتی و ۲۸۰۰ عضو به عنوان بزرگترین تشکل صنفی محسوب و فعالانه در جهت همبستگی, رشد و رونق اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات قانونی اعضا گام بر میدارد.

Markets as urban and social communities always reflect solidarity and integration of people and are one of the institutions which support common wealth activities.

Kish Merchant Association was founded in April 2001 in order to extend the professional and skill-based knowledge of its members and improves the quality of business and services. To do so, by holding variety of specialty meetings and workgroups with market managers and use of consultation and synergy in professional workgroups with presence of new science and technologies has started a new way to improve the economical situation of the Island.

Kish Island, as one of the tourism destinations of Iran, annually embraces almost about 1.500.000 tourists and also its markets as one of the most visited places are playing a great role in attracting tourists.

Kish Merchant Association with 32 commercial and service markets and 2800 members is the greatest community on the island which tries to improve integration between its members and government, economical situation of the island and following legal claims of its members.

تمامی حقوق این سامانه برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.