بازارها به عنوان نهادهاي شهري و اجتماعي، همواره نمايشگر همبستگي و يكپارچگي مردم بوده اند و يكي از نهاد هاي تضمين كننده فعاليت هاي مشترك المنافع محسوب ميگرديده اند.

جامعه بازاريان و بازرگانان كيش، در راستاي همبستگي، افزايش دانش تخصصي و مهارت فني اعضا و ارتقاي سطح تجارب و توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر، در سال 1380 تاسيس و براي دستيابي به اهداف فوق، با برگزاري جلسات مستمر با مديران و اعضاي هيئت مديره بازارها و برخورداري از هم انديشي و هم افزايي در قالب كميسيون هاي تخصصي و بهره گيري از علم و تكنولوژي روز دنيا, آغازگر گامي نوين در جهت بهبود وضعيت اقتصادي جزيره زيباي كيش گرديد.

جزيره كيش به عنوان يكي از مقاصد گردشگري ايران، سالانه پذيراي يك و نيم ميليون گردشگر بوده و بازارها به عنوان يكي از جاذبه هاي توريستي، سهم بزرگي را در جذب گردشگران ايفا ميكنند.

جامعه بازاريان هم اكنون، با دارا بودن 32 بازار تجاري و خدماتي و 2800 عضو به عنوان بزرگترين تشكل صنفي محسوب و فعالانه در جهت همبستگي, رشد و رونق اقتصادي و پاسخگويي به مطالبات قانوني اعضا گام بر ميدارد.

Markets as urban and social communities always reflect solidarity and integration of people and are one of the institutions which support common wealth activities.

Kish Merchant Association was founded in April 2001 in order to extend the professional and skill-based knowledge of its members and improves the quality of business and services. To do so, by holding variety of specialty meetings and workgroups with market managers and use of consultation and synergy in professional workgroups with presence of new science and technologies has started a new way to improve the economical situation of the Island.

Kish Island, as one of the tourism destinations of Iran, annually embraces almost about 1.500.000 tourists and also its markets as one of the most visited places are playing a great role in attracting tourists.

Kish Merchant Association with 32 commercial and service markets and 2800 members is the greatest community on the island which tries to improve integration between its members and government, economical situation of the island and following legal claims of its members.

تمامی حقوق این سامانه برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.