بازار بهکیش کیش

از جمله بازارهای مدرن جزیره کیش می باشد که مجموعا دارای 116 غرفه خدماتی و 8 دفتر اداری است.

رییس هیأت مدیره

خزانه دار

نائب رئيس

عضو هيئت مديره

عضو هيئت مديره

مدیرعامل

 

شماره تماس

076-44426049

تمامی حقوق این سامانه برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.