بازار بهکیش کیش

از جمله بازارهای مدرن جزیره کیش می باشد که مجموعا دارای 116 غرفه خدماتی و 8 دفتر اداری است.

رسول علافچی

رییس هیأت مدیره

علیرضا رمضانی تهرانی

خزانه دار

علیرضا الماسی نقاش

نائب رئيس

بابک شفیعی

عضو هيئت مديره

امیر وزیرزاده

عضو هيئت مديره

شهرام توفیقی

مدیرعامل

 

شماره تماس

076-44426049

تمامی حقوق این سامانه برای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش محفوظ است.