رحمان سادات نجفی در گفتگو با صدای ایران تشریح کرد؛

 جامعه بازاريان و بازرگانان كيش در سال هزار و سيصد و هشتاد تأسيس شد و در حال حاضر بيش از سه هزار عضو فعال دارد و حدوداً سى دو صنف فعال جزيره كيش زير مجموعه ما محسوب می شوند.


رحمان سادات نجفى در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى صداى ايران افزود: در حقيقت جامعه بازاريان نقش مجمع امور صنفى را ايفا ميكند. با توجه به اينكه ماده هشتادوهشت قانون نظام صنفى به دليل تعارضاتى كه با مناطق آزاد دارد و عمل ويرايش بر روى آن در حال انجام شدن است تا ابلاغ شود، ولى هنوز در مناطق آزاد اجرا نشده است اما اين باعث نشد كه بخش خصوصى در مناطق آزاد اقدامى برأى ايجاد تشكل ها خود اقدامى نكنند.
وی ادامه داد: تمام صنوف كيش تشكل يافته هستند و در حال حاضر بيش از هشت تشكل ثبت شده وجود دارد در صنوف مختلف و به صورت متشكل اداره ميشوند و جامعه بازاريان و بازرگانان كيش چيزى حدود چهل تا پنجاه درصد جزيره كيش را تحت پوشش خود قرار داده است.

رحمان سادات نجفى درباره عملكرد بخش خصوصى در مناطق آزاد و جزيره كيش،تصريح كرد: ساختار مناطق آزاد با بدنه دولتى سرزمين اصلى تفاوت هايى دارد سازمان هاى مناطق آزاد نيمه دولتى محسوب ميشوند به دليل اينكه بر حسب درآمد و هزينه مديريت مي كنند طبيعتاً تعامل خوبى را مي بايستى با بخش خصوصى داشته باشند اگر اشتغال در مناطق آزاد دچار مشكل شود مديريت منطقه آزاد هم دچار مشكل مي شود.

وى ادامه داد: بخش خصوصى هيچ وقت منافع خودش را در تضاد با بدنه حاكميت مناطق آزاد نميداند و بالعكس. بدنه حاكميت هم بخش خصوصى را مقابل خود نمي بيند بلكه در كنار خود ميبيند و اين نقش به خوبى در جزيره كيش اتفاق افتاده است. جامع بازاريان و بازرگانان كيش هميشه تعامل خوب و مشاركت خيلى خوبى را از خود نشان داده است.

مدير عامل جامعه بازاريان و بازگانان كيش يادآورشد: جامعه بازاريان و بازگانان همواره در برنامه هاى كلان منطقه نقش پررنگى را إيفا كرده است.

در ادامه گفتگوی تصویری صدای ایران با رحمان سادات نجفى  رئيس هيئت مديره شوراى هماهنگى و همكارى فعالان مناطق آزاد را ببینید: