مراسم اهدای جوایز رالی روز کیش که با حمایت جامعه بازاریان برگزار گردید